newyddion

Manteision ac anfanteision menig gwlân, menig lledr a menig cotwm sy'n cynhesu'n dda

Manteision ac anfanteision menig gwlân, menig lledr a menig cotwm sy'n cynhesu'n dda? O ran effaith thermol, mae menig gwlân ychydig yn well na menig cotwm, ond ychydig yn wannach na menig lledr. Ond nawr mae yna lawer o fathau o fenig gwlân, mae yna fenig gwlân Plush hefyd, mae effaith gynnes hefyd yn dda iawn.
Manteision menig gwlân: arddull gyfoethog, meddal ac anadlu, amsugno dŵr da, hawdd ei lanhau.
Anfanteision menig gwlân: mae menig gwlân haen sengl yn cael effaith inswleiddio thermol cyffredinol a thyllau gwehyddu mwy.
Manteision ac anfanteision menig gwlân, menig lledr a menig cotwm sy'n cynhesu'n dda
Sy'n fwy cynnes: menig cotwm neu fenig lledr
Mae menig lledr yn well am gadw'n gynnes. Mae maneg lledr yn fath o faneg gyda'r effaith cadw gwres orau, yn enwedig maneg lledr gydag arwyneb lledr, sydd ag effaith cadwraeth gwres ac hydwythedd da. Er bod perfformiad inswleiddio thermol menig lledr artiffisial yn gymharol wael, mae'n well na menig gwlân.
Mae menig cotwm yn rhatach na menig lledr, ond maen nhw ychydig yn llai cynnes. Ond nawr mae menig cotwm hefyd, mae'r wyneb yn gotwm, mae'r tu mewn yn felfed, mae gwrth-wynt ac effaith thermol yn cael eu gwella llawer.


Amser post: Hydref-22-2020