newyddion

Pwysigrwydd paru dillad

Mae dillad heb emwaith yn anghyflawn, ac mae gemwaith heb baru dillad yn undonog. Mae'r ddau yn anhepgor. Felly, mae dyluniad gemwaith a dyluniad ffasiwn yr un peth.

Mae angen i ddyluniad gemwaith fod yn seiliedig ar nodweddion a phriodweddau amrywiol cerrig gemau i bennu ffurf derfynol yr arddull, ond mae gan y berl honedig hefyd anian, mae gan wahanol liw gem, llewyrch, siâp, maint, pris eu nodweddion eu hunain, er mwyn cychwyn y berl ac mae'n rhaid i'r dillad sy'n cyd-fynd â hi yn naturiol gyd-fynd. Yn union fel y mae colur unigolyn yn pennu rhan o'i anian, bydd diffyg y rhan hon yn arbennig o sydyn, os byddwch chi'n cyfateb y gemwaith coeth ar hap mewn dillad achlysurol, nid yn unig y bydd gemwaith yn cwympo yn y pris, ond hefyd ymdeimlad cyffredinol y unigolyn yn arbennig o anghydnaws. Felly, i fod yn brydferth, mae angen set gyfan arnom.

Mae'r broses esblygiad dillad yn hir iawn, mae datblygiad y gymdeithas ddynol wedi cyd-fynd â dillad, o gywilydd y gymdeithas gyntefig i'r dillad presennol sy'n cyfateb i estheteg, o'r syml i'r cymhleth, yn union fel y mae bywyd pobl wedi bod yn y symudiad, heblaw - atal dysgu, cyfoethogi eu profiad dysgu eu hunain, defnyddio eu sgiliau eu hunain yn fedrus ac yn hyblyg i ddatrys y problemau pan fo angen. I'r anawsterau a'r rhwystrau, yn union fel ffasiwn dillad mewn gwahanol gyfnodau, gall fod gwahanol gyfnodau o duedd, efallai y bydd ailadrodd, nid yw tueddiad y gorffennol o reidrwydd wedi dyddio’n llwyr, efallai gydag amser, bydd ei hochr hi o’r byd.

Pan fydd seren yn mynychu digwyddiad, nid oes diffyg cydleoli i'r briodferch. Mae hyd yn oed y forwyn briodas a'r dyn gorau yn anhepgor. Mae angen i'r diwydiant gemwaith gyd-fynd â dyluniad ffasiwn i'w wneud yn ymddangos yng ngolwg y cyhoedd. Nid yw gemwaith a roddir ar ei ben ei hun yn hyblyg ac nid yw'n adlewyrchu ei ymarferoldeb. Yn union fel set o ddillad ar lun, nid yw byth yn well na theimlad uchaf y corff o wisgo ar fodel.

Mae yna bob math o emwaith, nad ydyn nhw wedi'u diffinio'n anhyblyg. Mae coronau, addurniadau gwallt, penwisg, clustdlysau, ac ati ar y pen, mae mwclis, tlws crog, a hyd yn oed rwy'n credu y gellir defnyddio padiau ysgwydd fel math o gydleoli dillad, neu fath o gydleoli gemwaith. Mae gemwaith y gellir ei osod o amgylch y corff yn fath o gydleoli.


Amser post: Hydref-22-2020